Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení řízení změn

Oddělení řídí, koordinuje a metodicky zajišťuje oblast procesního řízení byznys procesů. Dohlíží na soulad rozvojových aktivit finanční správy s cílovou koncepcí finanční správy, a to v oblasti procesní, legislativní, organizační, strategické a projektové. Řídí a koordinuje tvorbu, realizaci, aktualizaci a kontrolu plnění celkové strategie činnosti orgánů finanční správy. Zajišťuje a koordinuje činnosti týkající se Katalogu služeb veřejné správy a Registru práv a povinností a vykonává další činnosti související s digitalizací a rozvojem služeb finanční správy v rámci e-Governmentu veřejné správy ČR.