Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor transformace

Odbor řídí, koordinuje a kontroluje rozvojové aktivity finanční správy. Komplexně zajišťuje oblast strategického, architektonického, projektového řízení a procesního řízení byznys procesů, včetně metodické podpory těchto oblastí. Zajišťuje a koordinuje komunikaci a kontrolu dokumentů ve vztahu k Odboru hlavního architekta e-Governmentu Digitální a informační agentury. Zajišťuje oblast digitalizace a rozvoje služeb finanční správy v rámci e-Governmentu. Dohlíží na soulad rozvojových aktivit finanční správy s cílovou architekturou úřadu, a to v oblasti procesní, legislativní, organizační, strategické a projektové. Odbor přizpůsobuje mezinárodní a národní standardy a metodické rámce enterprise architektury podmínkám a potřebám finanční správy. Odbor poskytuje podporu při přípravě a realizaci rozvojových aktivit dalšími útvary finanční správy v oblasti své působnosti. Odbor spolupracuje na zpracování Informační koncepce Generálního finančního ředitelství.