Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor komunikace

Odbor odpovídá za přípravu a realizaci stávajících i nových služeb poskytovaných finanční správou veřejnosti, internetových a intranetových stránek finanční správy a aplikací, včetně zabezpečení jejich vývoje. Je zodpovědný za strategii vývoje, rozvoje, nastavení parametrů a zásad fungování služeb, internetových a intranetových stránek finanční správy a aplikací. Zajišťuje analytické činnosti a sběr údajů pro rozvoj a vývoj služeb, internetových a intranetových stránek finanční správy, webových aplikací a údajů souvisejících s interní a externí komunikací finanční správy ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary. Odbor odpovídá za komunikaci s médii a prezentaci na sociálních sítích. Koordinuje a metodicky řídí činnost tiskových mluvčích orgánů finanční správy. Při komunikaci s médii i s veřejností spolupracuje s představenými a vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení finanční správy. Zajišťuje koordinaci přípravy, kompletaci a zpracování každoroční zprávy o výsledcích činnosti orgánů finanční správy. Odbor využívá evidence informací poskytovaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary Generálního finančního ředitelství, případně finančních úřadů, včetně Specializovaného finančního úřadu, a Odvolacího finančního ředitelství, řídí, zajišťuje a koordinuje interní a externí komunikaci finanční správy. Odbor vytváří komunikační strategii finanční správy. Odbor dále řídí, koordinuje a zajišťuje spolupráci na úrovni mezinárodních vztahů a protokolu. Zajišťuje činnosti v oblasti služebních a pracovních cest do zahraničí pro zaměstnance zařazené na Generálním finančním ředitelství a Specializovaném finančním úřadě. Zajišťuje koordinaci, zpracování a zveřejnění profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců na internetových stránkách finanční správy.