Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce informatiky


Sekce je odpovědná za metodické řízení, vývoj, budování a provoz informačních, komunikačních a zabezpečovacích systémů finanční správy. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie informační politiky a spolupracuje na přípravě návrhů zákonů, prováděcích předpisů a metodiky správy daní. Působnost sekce se týká rovněž spolupráce při budování navazujících IS EU. Sekce se aktivně podílí na provozu a praktickém uplatňování IS finanční správy a IS o státní službě.

 

Aplikační služby