Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení bezpečnosti


Oddělení odpovídá za ochranu utajovaných informací a nakládání s nimi podle zákona o ochraně utajovaných informací a zajišťuje činnost registru utajovaných informací EU. Zabezpečuje připravenost orgánů finanční správy v oblasti krizového řízení podle krizového zákona a v oblasti ochrany osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Koordinuje činnost související s problematikou zákona o střetu zájmů ve spolupráci s Ministerstvem financí. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje oblasti objektové a technické bezpečnosti orgánů finanční správy. Zpracovává koncepci bezpečnostní politiky.

 

Aplikační služby