Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení interního auditu


Oddělení nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém finanční správy. Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zejména zda vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon finanční správy a zda je způsobilý včas zjišťovat a minimalizovat rizika vztahující se k činnosti finanční správy. Prověřuje dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů. Na základě svých zjištění předkládá doporučení ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Jeho činnost se řídí zákonem o finanční kontrole a Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu. V rámci organizace řízení bezpečnosti informací zajišťuje výkon bezpečnostní role Auditora kybernetické bezpečnosti.

 

Aplikační služby