Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení architektury úřadu


Oddělení přizpůsobuje mezinárodní a národní standardy a metodické rámce architektury úřadu (enterprise architecture) podmínkám a potřebám finanční správy. Vydává metodické postupy pro tvorbu, údržbu a užití architektury při řízení úřadu, od podpory tvorby strategie a legislativy, přes optimalizaci výkonu služeb veřejné správy až po podporu návrhu informačních systémů. Oddělení koordinuje tvorbu a údržbu architektury úřadu, tzn. finanční správy jako celku. Oddělení se zvláště zaměřuje na tvorbu a údržbu tzv. byznys architektury výkonu veřejné správy úřadu a správy jeho zdrojů. Definuje a udržuje postupy a standardy procesního mapování a modelování, zabezpečuje zpracování a aktualizaci celkové procesní dekompozice úřadu, metodicky vede zpracování detailních procesních map pro procesní optimalizaci a pro návrh procesně orientovaných částí informačních systémů a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Spolupracuje s Oddělením architektury informačních systémů na zajištění souladu všech vrstev a úrovní podrobnosti architektury, zejména pak koordinuje rozpracování architektury úřadu do architektur jednotlivých řešení.

Aplikační služby