Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor interního auditu a vnitřní kontroly


Odbor nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém finanční správy. Prověřuje dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů. Na základě svých zjištění předkládá doporučení ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Odpovídá za koordinaci a provádění jednotného výkonu vnitřní kontrolní činnosti u orgánů finanční správy. Organizuje, koordinuje a zajišťuje vyřizování stížností, petic, podnětů, oznámení a ostatních podání obdobného obsahu podle příslušných právních předpisů. Prošetřuje podezření z trestných činů souvisejících s výkonem státní správy. Zabezpečuje realizaci strategie vlády v boji proti korupci. Zajišťuje funkci koordinátora řízení rizik v rámci orgánů finanční správy. V rámci organizace řízení bezpečnosti informací zajišťuje výkon bezpečnostní role Auditora kybernetické bezpečnosti.

 

Aplikační služby