Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kancelář generálního ředitele


Kancelář generálního ředitele vytváří pracovní podmínky a organizačně zajišťuje výkon pravomocí generálního ředitele. Zabezpečuje organizační a administrativní činnosti pro potřeby stálých pracovních a poradních orgánů generálního ředitele, včetně přípravy, organizace a administrativního zajišťování těchto stálých pracovních a poradních orgánů a odpovídá za interní akty řízení v těchto oblastech. Koordinuje výkon činností orgánů finanční správy dle pokynů generálního ředitele. Zabezpečuje výkon spisové služby pro generálního ředitele. Zajišťuje styk Generálního finančního ředitelství s Ministerstvem financí a s dalšími orgány a institucemi. Plní funkci svodného útvaru ve věci konzultační činnosti pro generálního ředitele k odborným problémům a koordinuje činnost externích specialistů podléhajících generálnímu řediteli. Zabezpečuje a organizuje konání pracovních návštěv u generálního ředitele. V součinnosti s věcně příslušnými útvary orgánů finanční správy se organizačně podílí na přípravě podkladů ke stanoviskům a jednáním generálního ředitele.

Aplikační služby