Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Generální finanční ředitelství

Generální ředitel - Generální ředitel

Vedoucí oddělení - Kancelář generálního ředitele

Ředitel sekce - GŘ-Sekce metodiky a výkonu daní

Vedoucí oddělení - Oddělení evidence a převodů daní

Vedoucí oddělení - Oddělení účtování daní

Ředitel odboru - Odbor daní z příjmů I

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z příjmů fyzických osob

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor nepřímých daní

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z přidané hodnoty

Vedoucí oddělení - Oddělení daně z přidané hodnoty - Eurofisc

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně

Ředitel odboru - Odbor majetkových daní,oceňování a ost. agend

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení majetkových daní a daně silniční

Vedoucí oddělení - Oddělení oceňovací

Ředitel odboru - Odbor daní z příjmů II

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z příjmů právnických osob

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně

Ředitel sekce - GŘ-Sekce informatiky

Vedoucí oddělení - Oddělení architektury informačních systémů

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor daňových informačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení vývoje daňových informačních systémů

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení provozu daňových informačních systémů

Ředitel odboru - Odbor systémových technologií

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení serverových systémových technologií

Vedoucí oddělení - Oddělení lokálních systémových technologií

Vedoucí oddělení - Oddělení komunikačních technologií a monitoringu

Ředitel odboru - Odbor aplikačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení ekonomických aplikačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení webových systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení analytických systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Ředitel sekce - GŘ-Sekce ekonomiky

Vedoucí oddělení - Oddělení BOZP a PO

Vedoucí oddělení - Oddělení provozního zabezpečení

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor finanční

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení ekonomiky a rozpočtu

Vedoucí oddělení - Oddělení účetnictví

Vedoucí oddělení - Oddělení ekonomických systémů a evidence majetku

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Vedoucí oddělení - Oddělení dislokací a nakládání s majetkem

Ředitel odboru - Odbor hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení spotřebního materiálu a služeb

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč

Ředitel odboru - Odbor veř.zakázek a práv.služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení právní podpory provozu

Vedoucí oddělení - Oddělení veřejných zakázek

Vedoucí oddělení - Oddělení právních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Ředitel sekce - GŘ-Sekce personální

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor personální podpory

Vedoucí oddělení - Oddělení právní podpory

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení organizace a personální správy

Vedoucí oddělení - Oddělení podpůrných personálních agend

Ředitel odboru - Odbor personálních agend

Vedoucí oddělení - Oddělení systemizace

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení personální a platové

Ředitel odboru - Odbor vzdělávání

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení vzdělávání

Vedoucí oddělení - Oddělení realizace vzdělávání

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Ředitel sekce a zástupce generálního ředitele - GŘ-Sekce řízení úřadu

Vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní kontroly

Vedoucí oddělení - Oddělení zahraničního protokolu

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení rozvoje služeb

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor transformace

Vedoucí oddělení - Oddělení architektury úřadu

Vedoucí oddělení - Oddělení projektového řízení

Ředitel odboru - Odbor bezpečnosti

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Vedoucí oddělení - Oddělení bezpečnosti informací

Ředitel sekce - GŘ-Sekce daňové kontroly a analytiky

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor daňové kontroly

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení metodické podpory kontroly

Vedoucí oddělení - Oddělení technické podpory kontroly

Vedoucí oddělení - Oddělení řízení kontroly nepřímých daní

Vedoucí oddělení - Oddělení řízení kontroly přímých daní

Ředitel odboru - Odbor daňové analytiky

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení vytěžování dat a modelování

Vedoucí oddělení - Oddělení rizikových analýz

Vedoucí oddělení - Oddělení analýz kontrolních hlášení

Vedoucí oddělení - Oddělení analýz evidence tržeb

Vedoucí oddělení - Oddělení daňových statistik

Ředitel odboru - Odbor koordinace kontrolních orgánů

Vedoucí oddělení - Oddělení finančních a internetových šetření

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení koordinace spolupráce s ost.orgány

Ředitel sekce - GŘ-Sekce právní

Vedoucí oddělení - Oddělení právně-analytické

Vedoucí oddělení - Oddělení soudních a správních agend

Ředitel odboru - Odbor daňového procesu

Vedoucí oddělení - Oddělení metodiky daňového procesu

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení opravných prostředků a metodiky

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor vymáhání

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daňové exekuce

Vedoucí oddělení - Oddělení metodiky a mezinárodního vymáhání

Ředitel odboru - Odb.dotací a ostatních agend

Vedoucí oddělení - Oddělení promíjení porušení rozpočtové kázně

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení metodiky správy dotací a ostatních agend