Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Generální finanční ředitelství

Generální ředitel - Generální ředitel

Vedoucí oddělení - Kancelář generálního ředitele

Vedoucí oddělení - Oddělení interního auditu

Ředitel odboru - Odbor komunikace

Vedoucí oddělení - Oddělení komunikace

Ředitel odboru - Odbor transformace

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení řízení změn

Vedoucí oddělení - Oddělení projektového řízení

Ředitel sekce - GŘ-Sekce metodiky daní

Ředitel odboru - Odbor daní z příjmů I

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z příjmů fyzických osob

Vedoucí oddělení - Oddělení závislé činnosti a ostatních agend

Ředitel odboru - Odbor daní z příjmů II

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z příjmů právnických osob

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinár. zdaňování - přímé daně

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor nepřímých daní

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daně z přidané hodnoty

Vedoucí oddělení - Oddělení daně z přidané hodnoty - Eurofisc

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně

Ředitel sekce - GŘ-Sekce informatiky

Ředitel odboru - Odbor daňových informačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení vývoje daňových informačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení provozu daňových informačních systémů

Ředitel odboru - Odbor systémových technologií

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení serverových systémových technologií

Vedoucí oddělení - Oddělení lokálních systémových technologií

Vedoucí oddělení - Oddělení komunikačních technologií a monitoringu

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor aplikačních systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení ekonomických aplikačních systémů

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení webových systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení analytických systémů

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Vedoucí oddělení - Oddělení IT

Ředitel sekce - GŘ-Sekce ekonomiky

Vedoucí oddělení - Oddělení BOZP a PO

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor finanční

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení ekonomiky a rozpočtu

Vedoucí oddělení - Oddělení účetnictví

Vedoucí oddělení - Oddělení ekonomických systémů a evidence majetku

Ředitel odboru - Odbor správy majetku a investic

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Vedoucí oddělení - Oddělení dislokací

Vedoucí oddělení - Oddělení centrálních nákupů

Ředitel odboru - Odbor hospodářské správy

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice

Vedoucí oddělení VZ - Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč

Ředitel odboru - Odbor veř.zakázek a práv.služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení právní podpory provozu

Vedoucí oddělení - Oddělení veřejných zakázek

Vedoucí oddělení - Oddělení právních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení služeb a hospodářské správy v Českých Budějovicích

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Vedoucí oddělení - Oddělení hospodářské správy

Ředitel sekce - GŘ-Sekce personální

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor personální podpory

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení organizace a personální správy

Vedoucí oddělení - Oddělení podpůrných personálních agend

Ředitel odboru - Odbor personálních agend

Vedoucí oddělení - Oddělení systemizace

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení personální a platové

Ředitel odboru - Odbor vzdělávání

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení vzdělávání

Vedoucí oddělení - Oddělení realizace vzdělávání

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Vedoucí oddělení - Oddělení personální

Ředitel sekce a zástupce generálního ředitele - GŘ-Sekce řízení úřadu

Vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní kontroly

Vedoucí oddělení - Oddělení interních aktů řízení

Vedoucí oddělení - Oddělení provozního zabezpečení

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor bezpečnosti

Vedoucí oddělení - Oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Ředitel sekce - GŘ-Sekce výkonu daní

Ředitel odboru - Odbor kontrolní činnosti

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení podpory kontrolní činnosti

Vedoucí oddělení - Oddělení technické podpory kontroly

Vedoucí oddělení - Oddělení řízení kontroly nepřímých daní

Vedoucí oddělení - Oddělení řízení kontroly přímých daní

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor daňové analytiky

Vedoucí oddělení - Oddělení vytěžování dat a modelování

Vedoucí oddělení - Oddělení rizikových analýz

Vedoucí oddělení - Oddělení analýz kontrolních hlášení

Vedoucí oddělení - Oddělení rizikových analýz DPH

Vedoucí oddělení - Oddělení daňových statistik

Vedoucí oddělení - Oddělení finančních a internetových šetření

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení koordinace spolupráce s ost.orgány

Ředitel odboru - Odbor evidence a vymáhání daní

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení podpory vymáhání

Vedoucí oddělení - Oddělení mezinárodního vymáhání a správy aplikací

Vedoucí oddělení - Oddělení evidence a převodů daní

Vedoucí oddělení - Oddělení účtování daní

Ředitel sekce - GŘ-Sekce správy daní

Vedoucí oddělení - Oddělení právně-analytické

Vedoucí oddělení - Oddělení soudních a správních agend

Ředitel odboru - Odbor majetkových daní,oceňování a ost. agend

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení majetkových daní a daně silniční

Vedoucí oddělení - Oddělení oceňovací

Ředitel odboru a zástupce ředitele sekce - Odbor daňového procesu

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení daňového procesu II

Ředitel odboru - Odbor dotací a ostatních agend

Vedoucí oddělení - Oddělení metodiky dotací a promíjení

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení metodiky daně z hazardních her a cenové kontroly