Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Insolvenční řízení

Informace týkající se hospodaření plátce Národní dům Prostějov, o. p. s.

Úrok z vratitelného přeplatku dle § 155 odst. 5 DŘ za období od roku 2011 do roku 2015 a úrok z daňového odpočtu dle § 254a DŘ za rok 2015.

Podání DAP za zdaňovací období 202, 2021 u DS Spolek Libavské ženy, z.s., IČ 09415459

Počet stanovení daně sjednáním dle § 98 odst. 4 daňového řádu.

Jaké koeficienty využívají obce Babice, Lužice a Radvanice v Olomouckém kraji pro výpočet daně z nemovitých věcí?

Výnosy daní z nemovitých věcí z pozemků a staveb v obcích Babice, Lužice, Radvanice dle za roky 2019, 2020, 2021.

Kompetence Finančního úřadu pro Olomoucký kraj provádět i kontroly Krajského ředitelství Policie ČR.

Odpuštění úroku z prodlení

Způsob přidělování a používání úředního razítka s ověřovací doložkou.

Na podání papírového přiznání a zaplacení daně z příjmů zbývá pár dní. Jaké jsou možnosti platby?

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob je 1. dubna 2022. Finanční správa proto poslední týden před tímto termínem rozšíří úřední hodiny na finančních úřadech a během března pomůže s výběrem přiznání na svých výjezdech i v obcích, kde nejsou sídla finančních úřadů.

Informace pro klienty Sberbank CZ

Zaměstnanci finančních úřadů navštíví vybrané menší obce, aby přímo na místě pomohli veřejnosti vyplnit a podat daňová přiznání i v místech, kde nejsou sídla finančních úřadů. Po dvou letech se tak obnovuje tradice, která se nemohla kvůli pandemii uskutečnit.

Přesně rok po spuštění portálu MOJE daně dochází k ukončení provozu původní verze portálu a daňových informačních schránek. Pro plnohodnotné využití elektronických služeb včetně vyplnění daňových přiznání je možné využít služeb portálu MOJE daně. Zároveň dochází k posílení bezpečnostních prvků portálu.

Aktuální seznam všech virtuálních adres evidovaných Vaším úřadem na celém území České republiky.

Finanční částka přiznána v daňovém přiznání v době nabytí částky na kotel.

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích EPO a DIS+.

Šestý ročník interního dobročinného projektu Finanční správy „Pomáháme svým kolegům“ každoročně pořádaný ve spolupráci s Kontem Bariéry byl úspěšně ukončen.

Informační povinnost správce daně - Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Poskytnutí informací , které se vztahují k vyplácení kompenzačních bonusů dle jednotlivých programů Jaro 2020, Podzim 2020 a Jaro 2021 v rámci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.

Finanční správa upozorňuje na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční úřad. Za tímto účelem požadují kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (legitimní odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ Vás přesměrují na výběr platebních bran, kdy Vás útočník pod příslibem výplaty finančního obnosu nutí vyplnit důvěrné bankovní informace. Jde o podvod a v žádném případě nedoporučujeme na uvedené odkazy klikat. Finanční správa detekovala, že útočníci za účelem šíření phishingu a podezřelého odkazu využívají jak SMS, tak e-maily. Tato phishingová kampaň opět cílí na veřejnost. Nejedná se o legitimní žádost České pošty, jedná se o pokus o vytvoření falešné důvěrnosti prostřednictvím využití loga České pošty a tím vytvoření domněnky, že se jedná o pravou žádost. Neznámé a podezřelé SMS a e-maily a zejména jejich přílohy doporučujeme neotevírat, na zprávy nereagovat a raději je rovnou smazat.

Platební výměr daně z nemovitých věcí týkající se pozemku parcelní číslo 53 v kat. území Dub nad Moravou, okres Olomouc za rok 2019 a 2020.

Výnos daně z nemovitých věcí u konkrétních typů pozemků, staveb a jednotek za rok 2019 u obce Štarnov.

Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.

Předepsaná DNE 2015-2019, inkasovaná DNE 2015-2019, počet subjektů a počet neplatičů 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

Kolik bylo vybráno na DNE za období 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

Počet podaných stížností v režimu zákona č. 234/2014 Sb. a v režimu zákona č. 280/2009 Sb., § 261/5.

Kárné řízení

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj.

Daň z nemovitých věcí.

Registrace k DPH.

Virtuální adresy.

Úroky.

Informace o počtu kárných podnětů ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů u povinného subjektu od roku 2017 doposud a o poskytnutí dokumentů/rozhodnutí obsahujících výsledek kárného řízení.

Informace o podaných trestních oznámeních, jakož i veškerých souvisejících podkladů, které byly v této souvislosti v letech 2017 – 2019 zaslány Generálnímu finančnímu ředitelství.

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Relativní výnos druhů nemovitých věcí z daně za roky 2016, 2017, 2018 u obcí Šternberk, Lipník nad Bečvou, Bílá Voda a Bouzov.

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Výstupy z činnosti povinného subjektu.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje veřejnost, že dne 27. 7. 2016 dojde na Územním pracovišti ve Šternberku k plánované odstávce dodávky pitné vody. Z tohoto důvodu bude tento den omezen provoz úřadu pro veřejnost a to pouze na činnost podatelny.

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů