Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy ke stažení

Informační povinnost správce daně - Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Informační leták Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, kde jsou zveřejněna telefonní čísla, na kterých nabízíme informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli navštívit osobně pobočku finančního úřadu.

Poskytnutí informací , které se vztahují k vyplácení kompenzačních bonusů dle jednotlivých programů Jaro 2020, Podzim 2020 a Jaro 2021 v rámci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.

Finanční správa upozorňuje na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční úřad. Za tímto účelem požadují kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (legitimní odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ Vás přesměrují na výběr platebních bran, kdy Vás útočník pod příslibem výplaty finančního obnosu nutí vyplnit důvěrné bankovní informace. Jde o podvod a v žádném případě nedoporučujeme na uvedené odkazy klikat. Finanční správa detekovala, že útočníci za účelem šíření phishingu a podezřelého odkazu využívají jak SMS, tak e-maily. Tato phishingová kampaň opět cílí na veřejnost. Nejedná se o legitimní žádost České pošty, jedná se o pokus o vytvoření falešné důvěrnosti prostřednictvím využití loga České pošty a tím vytvoření domněnky, že se jedná o pravou žádost. Neznámé a podezřelé SMS a e-maily a zejména jejich přílohy doporučujeme neotevírat, na zprávy nereagovat a raději je rovnou smazat.

Platební výměr daně z nemovitých věcí týkající se pozemku parcelní číslo 53 v kat. území Dub nad Moravou, okres Olomouc za rok 2019 a 2020.

Výnos daně z nemovitých věcí u konkrétních typů pozemků, staveb a jednotek za rok 2019 u obce Štarnov.

Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.

Předepsaná DNE 2015-2019, inkasovaná DNE 2015-2019, počet subjektů a počet neplatičů 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

Kolik bylo vybráno na DNE za období 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

Počet podaných stížností v režimu zákona č. 234/2014 Sb. a v režimu zákona č. 280/2009 Sb., § 261/5.

Kárné řízení

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj.

Daň z nemovitých věcí.

Registrace k DPH.

Virtuální adresy.

Úroky.

Informace o počtu kárných podnětů ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů u povinného subjektu od roku 2017 doposud a o poskytnutí dokumentů/rozhodnutí obsahujících výsledek kárného řízení.

Informace o podaných trestních oznámeních, jakož i veškerých souvisejících podkladů, které byly v této souvislosti v letech 2017 – 2019 zaslány Generálnímu finančnímu ředitelství.

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Relativní výnos druhů nemovitých věcí z daně za roky 2016, 2017, 2018 u obcí Šternberk, Lipník nad Bečvou, Bílá Voda a Bouzov.

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Výstupy z činnosti povinného subjektu.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje veřejnost, že dne 27. 7. 2016 dojde na Územním pracovišti ve Šternberku k plánované odstávce dodávky pitné vody. Z tohoto důvodu bude tento den omezen provoz úřadu pro veřejnost a to pouze na činnost podatelny.