Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Generální finanční ředitelství

Název Generální finanční ředitelství
Důvod a způsob založení Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Organizační struktura Organizační struktura GFŘ (financnisprava.cz)
Kontaktní spojení Kontakty | Finanční správa (financnisprava.cz)
Kontaktní poštovní adresa GFŘ | Kontakty (financnisprava.cz)
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu GFŘ | Kontakty (financnisprava.cz)
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy GFŘ | Kontakty (financnisprava.cz)
Telefonní čísla GFŘ | Kontakty (financnisprava.cz)
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat

Bankovní účty finančních úřadů

Sazebník úhrad

72080043
DIČ CZ72080043

Seznamy hlavních dokumentů www.financnisprava.cz
Rozpočet

Rozpočet pro rok 2019

GFŘ | Monitor (statnipokladna.cz)

Žádosti o informace Postup při vyřizování podání | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Finanční správa (financnisprava.cz)
Příjem žádostí a dalších podání Postup při vyřizování podání | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Finanční správa (financnisprava.cz)
Opravné prostředky Podání opravného prostředku | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Finanční správa (financnisprava.cz)
Formuláře Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Životní situace | Životní situace | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)
Nejdůležitější používané předpisy Legislativa a metodika | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Finanční správa (financnisprava.cz)
Licenční smlouvy Finanční správa ČR nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Finanční správa (financnisprava.cz)