Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Název Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:

pondělí: 08:00 - 17:00
středa:   08:00 - 17:00

Úřední hodiny podatelny:


pondělí:  08:00 - 17:00
úterý:     08:00 - 15:30
středa:   08:00 - 17:00
čtvrtek:  08:00 - 15:30
pátek:    08:00 - 14:00

Telefonní čísla Spojovatelka: 585 541 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy E-mail podatelny: podatelna3100@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 25nnz67
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet

http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2018

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2018.

a. počet podaných žádostí o informaci: 9
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

c. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

d. počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e. počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
počet stížností: 0

f. další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.
• ID datové schránky povinného subjektu: 25nnz67
• úřední hodiny:

Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:30
pátek 08:00 - 14:00

Zpracovala: Mgr. Barbara Balcárková
V Olomouci dne 15. 2. 2019

Mgr. Barbora Bubeníčková v. r.
ředitel finančního úřadu