Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Praze - Modřanech

Název Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště v Praze - Modřanech
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště v Praze - Modřanech

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Lehárova 1885/2
143 00   Praha 12
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lehárova 1885/2
143 00   Praha 12
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí  8:00 – 17:00
Středa   8:00 – 17:00

Podatelna:
Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý      8:00 - 15:30
Středa     8:00 - 17:00
Čtvrtek    8:00 - 15:30
Pátek       8:00 - 14:00
Telefonní čísla ústředna : 261 096 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy Datová schránka : sbhn4xk

Protikorupční linka orgánů Finanční správy
Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců v orgánech Finanční správy.
Telefonní linka je vybavena záznamovým zařízením a oznámení je možno podávat 24 hodin denně.
Protikorupční linka orgánů FS : +420 296 854 440
Protikorupční e-mailová adresa : korupce@fs.mfcr.cz
Další informace : http://icv.vlada.cz/cz/protikorupcni-opatreni/
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet
http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů