Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Ústecký kraj

20. 2. 2015

Daň: Daň z přidané hodnoty
Typ řízení: Postup k odstranění pochybností s přechodem do daňové kontroly

Popis skutkových okolností případu:
Daňový subjekt-právnická osoba, u které došlo ke změně společníků a jednatele, měl v předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dále výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V daňovém přiznání uvedl výrazně odlišné hodnoty od předchozích zdaňovacích období. K daňovému přiznání připojil vysvětlující dopis, v němž uvedl, že uzavřel mimořádný obchod, při kterém nakoupil velké množství nahraných DVD a CD disků. Dále byly k daňovému přiznání připojeny daňové doklady o nákupu nahraných DVD a CD disků.

Místním šetřením bylo zjištěno, že nakoupená DVD a CD jsou skladována v hale společnosti, která předmětná DVD a CD prodala šetřenému daňovému subjektu. Dále bylo zjištěno, že faktury za přijatá plnění mají být uhrazeny až po následném prodeji nakoupeného zboží.

V průběhu daňové kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaný daňový subjekt nakoupil nahraná DVD a CD, která obsahovala tituly ve stáří 10 let a starší. Dodavatel zboží se zabýval obchodováním s druhotnými surovinami, neměl v dané oblasti žádné zkušenosti, obchod s DVD sice uvedl ve svém DAP, ale neprokázal původ zboží, přechozí dodavatel byl pro správce daně nekontaktní a nepodal DAP. Dodavatel zboží v době nákupu a prodej skladoval zboží u firmy, která se zabývala obchodováním s danou komoditou. Z účetnictví firmy, u níž, bylo zboží skladováno, bylo zjištěno, že v daném místě a čase byla mezi firmou skladující DVD a jinými obchodními partnery obchodována stejná nahraná DVD a CD v podobném množství kusů, ale za jednotkovou cenu bez DPH zhruba 800x nižší. Firma, která nakoupila zboží za výrazně nižší cenu, nebyla kontaktní pro správce daně.

Po vyhodnocení veškerých zjištěných důkazních prostředků správce daně mohl konstatovat, že kontrolovanému daňovému subjektu nelze přiznat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty uplatněný v daňovém přiznání, a to z toho důvodu, že daňový subjekt věděl nebo mohl vědět o podvodu na dani z přidané hodnoty, když uzavřel obchod, jehož hodnota je uvedena na dokladech v celkové částce 92.340.000 Kč vč. DPH, přičemž daňový subjekt neměl žádné zkušenosti v obchodování s tímto typem zboží, neměl zajištěny prostředky na úhradu převzatého zboží a ani následně nebylo zboží uhrazeno. Zboží v tomto případu existovalo, ale transakce nepochybně nebyly realizovány za účelem skutečné ekonomické činnosti, nárok na odpočet daně nebyl uplatněn v souladu s ustanovením §72 odst. 1 ZDPH, ale pouze za účelem uplatnit nárok na odpočet daně a zneužít ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.

Označení porušené právní normy:
§ 72 odst.1) zák.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Neuznání uplatněného nároku na odpočet daně ve výši -14.732.253 Kč a vyměření daňové povinnosti 657.747Kč, celková změna daně 15.390.000 Kč