Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: Daňová kontrola

Stručný popis skutkových okolností: Správce daně prováděl kontrolu daně z příjmu právnických osob u obchodní společnosti zabývající se geodetickou a kartografickou činností. Kontrola byla zaměřena na prověření oprávněnosti uplatnění položky odčitatelné od základu daně dle ust. § 34 odst. 4 až 6 zákona o daních z příjmů, kterou daňový subjekt uplatnil v roce 2008 a v roce 2009.
Daňový subjekt ke kontrole předložil „Projekt výzkumu a vývoje, jehož součástí byl i harmonogram prací na období let 2005 až 2010. Správci daně se však podařilo prokázat, že samotný software byl daňovým subjektem vyvinut pro konkrétního zákazníka již v předchozích obdobích.
V kontrolovaných letech se dle závěrů správce daně jednalo o standardní vývoj softwaru, jeho aktualizace a přizpůsobení požadavkům zákazníka či o přidání uživatelské funkčnosti ke stávajícímu systému.
Správce daně dospěl k závěru, že daňový subjekt neprokázal, že prováděné činnosti naplňovaly znaky výzkumu, tedy že byly uskutečňovány činnosti, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části, jejichž základním kritériem je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné a technické nejistoty, které přesahující rámec standardního vývoje softwaru a počítačové údržby a vývoje Nebylo tak prokázáno naplnění podmínek vymezených v § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Výše doměřené daně: 1 196 680,- Kč