Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Ústecký kraj

17. 1. 2017

Daň: LPH

Typ řízení: Vyměření odvodu LPH podle pomůcek

Popis skutkových okolností případu:
(stručné) Daňovému subjektu jako provozovateli výherních hracích přístrojů vznikla povinnost vyplývající z novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, platné od 01.01.2012, podat za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 hlášení k záloze na odvod z LPH a odvodové přiznání k LPH. Daňový subjekt tuto povinnost nesplnil, odvod za rok 2012 byl vyměřen správcem daně dle pomůcek.
Daňový subjekt ve svých odvoláních mimo jiné argumentoval dvojím zdaněním téže činnosti, které spatřoval v přijetí novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách platné od 01.01.2012. Do 31.12.2011 byly obcemi vybírány pouze poplatky za provozované výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení. V zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byly stanoveny správní poplatky za povolování loterií a jiných podobných her.
Rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů na r. 2012 byla vydána koncem roku 2011 a daňový subjekt uhradil veškeré poplatky – místní i správní. Nesouhlasil se zavedením odvodu z provozování loterie a tvrdil, že jde o dvojí zdanění.
Předmětem odvodu z LPH je dle § 41a zákona o loteriích provozování loterie nebo jiné podobné hry. Nejedná se tedy o zdaňování téže činnosti, neboť správním poplatkem je zpoplatněn úkon správního úřadu učiněný na základě žádosti poplatníka, odvod je zdanění provozování loterií a jiných podobných her (výnosu).

Označení porušené právní normy: Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Výše vyměřené, doměřené, vymožené daně, uplatněná sankce: 929 872,13 Kč