Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Druh daně: Daň z přidané hodnoty

Typ řízení: Postup k odstranění pochybností

Stručný popis skutkových okolností: Podstatou sporu mezi správcem daně a daňovým subjektem bylo posouzení charakteru, zda daňovým subjektem uskutečněná plnění jsou předmětem daně či nikoliv. Daňový subjekt tvrdil, že se zabývá nákupem pohledávek, které dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Správce daně nicméně shledal, že předmětem činnosti daňového subjektu je pravidelný odkup krátkodobých pohledávek od jiné společnosti (dále je „společnost X“) před dobou splatnosti, do 10-ti dnů od vystavení faktury. Předmětem činnosti tedy nebylo postupování vlastních pohledávek, ale pohledávek, které vznikly společnosti X z její ekonomické činnosti. Plnění poskytovaná daňovým subjektem tedy nešlo ztotožnit s postupováním vlastních pohledávek, které nejsou dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZDPH považovány za poskytnutí služby.

Z obsahu smlouvy a dodatku bylo patrné, že činnost daňového subjektu naplňovala znaky faktoringu, proto ji nelze považovat ani za finanční činnost, která je osvobozena od daně z přidané hodnoty. Správce daně tedy dospěl k závěru, že plnění poskytovaná daňovým subjektem je poskytnutím služby ve smyslu § 14 odst. 1 ZDPH, přičemž se jedná o plnění zdanitelná.

Porušené právní normy: § 21 odst. 1 ZDPH, § 54 odst. 1 písm. u) ZDPH

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: 245 128,00 Kč