Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Zlínský kraj

21. 9. 2016

Druh daně: daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: nalézací řízení (doměřovací)

Částka daně: ZO 2012: zrušena daňová ztráta ve výši 129 tis. Kč a doměřena daň 890 tis. Kč ZO 2013: zrušena daňová ztráta ve výši 825 tis Kč a doměřena daň 984 tis. Kč

Podrobný popis skutkových okolností (včetně uvedení porušených právních norem): Daňový subjekt ve zdaňovacích obdobích roku 2012 a roku 2013 uplatnil v daňově účinných nákladech náklady na softwarové projekty nakupované od společnosti se sídlem ve Švýcarsku. Projekty měl v nezměněném stavu dále prodávat tuzemskému odběrateli. Odběrateli v tuzemsku však byly ve skutečnosti prodávány jiné projekty, než které byly nakoupeny od společnosti ze Švýcarska.

Z veřejně dostupného internetového zdroje správce daně v průběhu daňové kontroly zjistil, že švýcarská společnost (dodavatel projektů) byla ve Švýcarsku zaregistrována dne 18.06.2010 a dne 09.11.2014 byla zrušena, a že ve vztahu k daňovému subjektu byl personálně spojenou osobou ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). 

Po dokazování provedeném v průběhu daňové kontroly správce daně konstatoval, že daňový subjekt neprokázal faktické převzetí SW projektů od švýcarského dodavatele, tudíž náklady na pořízení předmětných SW projektů neakceptoval jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu ust. § 24 odst. 1 ZDP. 

Ve zdaňovacím období roku 2013 daňový subjekt dále uplatnil do daňově účinných nákladů odpisy ze zvýšené vstupní ceny nehmotného majetku (Informační systém). Vstupní cena byla zvýšena v r. 2013 o technické zhodnocení provedené formou služby poskytnuté stejnou švýcarskou společností. 

Po provedeném dokazování správce daně i v tomto případě konstatoval, že daňový subjekt nákup služeb odpovídajících technickému zhodnocení nehmotného majetku neprokázal, takže neprokázal ani oprávněnost zvýšení vstupní ceny nehmotného majetku. Správce daně neuznal odpovídající část daňového odpisu nehmotného majetku uplatněného v daňově účinných nákladech, neboť byl uplatněn v rozporu s ust. § 24 odst. 2 písm. a) ZDP.