Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Ústecký kraj

21. 9. 2016

Daň: DPH

Typ řízení: Daňová kontrola

Popis skutkových okolností případu: Daňový subjekt jako autorizovaný dealer automobilů vykazoval prodej vozidel do jiných členských států, ale osvobození od daně dle § 64 ZDPH v daňovém řízení neprokázal. Naopak správce daně na základě výslechů svědků a z mezinárodního dožádání na DPH ověřil, že podmínky pro osvobození od DPH plátce nesplnil, když především neprokázal odeslání či přepravení předmětného zboží do jiného členského státu.

Dále daňový subjekt ve svých daňových přiznáních vykazoval nákupy ojetých osobních automobilů od českého občanského sdružení. Na základě dokladů vystavených občanským sdružením si plátce uplatňoval odpočty DPH. Správce daně šetřením zjistil, že dle dokladů mělo občanské sdružení předmětné vozy pořídit z jiného členského státu a následně dodat daňovému subjektu včetně DPH. Daňová přiznání však občanské sdružení nepodávalo a tuzemskou DPH z těchto transakcí tak nevykázalo a neodvedlo do státního rozpočtu. Na základě dalších šetření zahrnujících výslechy svědků, spolupráci s Policií ČR, analýzu peněžních toků a mezinárodní spolupráci dospěl správce daně k závěru, že předmětná vozidla byla ve skutečnosti nakoupena přímo daňovým subjektem a že občanské sdružení tvořilo v tomto obchodě pouze umělý článek vytvořený za účelem podvodu na DPH, který spočíval v neodvedení DPH občanským sdružením a následným uplatněním nároku na odpočet z těchto podvodných transakcí daňovým subjektem. 

Označení porušené právní normy: § 64, § 72, § 73 ZDPH 

Kč *) 4.260.586,- Kč

*) Výše vyměřené, doměřené, vymožené daně, uplatněná sankce