Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

21. 9. 2016

Případ 1

Druh daně: daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: nalézací

Stručný popis skutkových okolností: Daňový subjekt uplatnil jako daňově účinný náklad služby fakturované mateřskou společností se sídlem v daňovém ráji, přičemž neprokázal, že tyto služby byly fakticky provedeny.  

Výše vyměřené/ doměřené daně, sankce: Snížení ztráty o 1,4 mil. Kč, zvýšení základu daně o 12,1 mil. Kč, penále 0,5 mil. Kč

Případ 2

Druh daně: Daň z příjmů fyzických osob

Typ řízení: nalézací

Stručný popis skutkových okolností: Správce daně z vlastní vyhledávací činnosti zjistil poplatníky (české daňové rezidenty), kteří pracují v Rakousku pro rakouské dopravce jako řidiči kamionů.  Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Rakouskem neobsahuje ustanovení o tom, že se odměny pobírané z důvodu zaměstnání vykonávaného v silničním vozidle, které je provozováno v mezinárodní dopravě, zdaňují ve státě, v němž se nachází místo skutečného (hlavního) vedení podniku. Tito řidiči tedy v Rakousku zdaňují pouze tu část mzdy, která jim plyne za výkon práce na území Rakouska, ostatní příjem dosažený za práci mimo území Rakouska (cesty po jiných státech) zdaňují v České republice. Řidičům kamionů – českým rezidentům tak vzniká povinnost podat v ČR daňové přiznání, ve kterém zdaní příjem za práci vykonávanou pro rakouského dopravce mimo území Rakouska. Správce daně tuto skutečnost zjistil a doměřil daň u dvou poplatníků ve třech zdaňovacích obdobích. Tato činnost správce daně se však odrazila dále v podaných DAP těchto poplatníků za další roky i v DAP podaných dalšími řidiči.

Výše vyměřené/ doměřené daně, sankce: Doměřená daň: po provedených kontrolách tří zdaňovacích období dosud doměřeno u dvou poplatníků 317.220 Kč (v rámci kontroly dalšího zdaňovacího období předpoklad doměření daně ve výši cca 102 tis. Kč), na základě podaných přiznání za dvě zdaňovací období vyměřena daň ve výši 230.685,-- Kč.