Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

Předmětem činnosti daňového subjektu (s.r.o.) byla výroba vstřikovacích forem.

Daňový subjekt v kontrolovaném zdaňovacím období roku 2007 od základu daně odečetl částku 27 916 764 Kč, které představovala 100 % výdajů (nákladů), které daňový subjekt vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Správce daně při kontrole zjistil, že projekty výzkumu a vývoje, na základě kterých byl odečet uplatněn, nesplňovaly náležitosti stanovené § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a proto odečet podle § 34 odst. 4 ZDP neuznal a základ daně zvýšil podle § 23 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Dodatečně byla doměřena daň ve výši 6 699 000 Kč.

Proti dodatečnému platebnímu výměru se daňový subjekt odvolal. Odvolání daňového subjektu bylo finančním ředitelstvím zamítnuto. Zamítnuta byla též žaloba u krajského soudu a kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.
Daňový subjekt porušil ustanovení § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů.


Předmětem činnosti daňového subjektu - prodej použité výpočetní techniky prostřednictví internetu.

V kontrolovaném zdaňovacím období 2009 daňový subjekt, rezident Polska, uskutečňoval prodej zboží prostřednictvím dražebního portálu AUKRO v celkové částce 2 320 331 Kč. Zboží bylo odesíláno jednotlivým kupujícím z české pošty, kde došlé platby zároveň přijímal prostřednictvím pronajaté poštovní schránky. Vzhledem k tomu, že nerezident v daňovém přiznání přiznal příjmy pouze ve výši 866 082 Kč a na výzvy správce daně nereagoval, správce daně přistoupil ke stanovení daňové povinnosti podle pomůcek, které měl k dispozici a vyměřil daň ve výši 87 255 Kč. V odvolacím řízení daňový subjekt namítal, že předmětné příjmy byly zdaněny v Polsku a nelze tak zdanit příjmy dvakrát. Námitka daňového subjektu byla nedůvodná, neboť pronajatá poštovní schránka na české poště a provozovna v Náchodě dává vznik, podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (dále jen SZDZ), stálé provozovny v ČR a veškeré příjmy vykonávané prostřednictvím stálé provozovny musí být zdaněny v ČR, což je v souladu s dikcí čl. 7 SZDZ.