Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Druh daně

DPH, DPPO, EN

Typ řízení

exekuční řízení - dražba nemovitých věcí

Stručný popis skutkových okolností

Dne 05. 06. 2014 vydal správce daně exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí v obci Zvole u Prahy. Dle výpisu z katastru nemovitostí se mělo jednat zejména o ornou půdu (cca 1650 m2 orné půdy v ZPF a 254 m2 neplodné půdy) a dvě budovy (zemědělská stavení), avšak fakticky již tato orná půda byla zastavěna místní komunikací, případně chodníkem a budovy se nacházely v desolátním stavu. Shora uvedený soubor nemovitých věcí byl znalcem oceněn na 267 230,- Kč a nejnižší podání bylo v dražební vyhlášce stanoveno na 178 154,- Kč. Přestože se dražby konané dne 15. 12. 2014 zúčastnili pouze dva dražitelé, bylo učiněno 78 příhozů a nejvyšší dražební podání činilo 381 000,- Kč.

Porušené právní normy

-

Výše vyměřené/doměřené/vymožené

daně

381 000,- Kč