Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Druh daně

Daň z příjmů fyzických osob

Typ řízení

Nalézací

Stručný popis skutkových okolností

Daňový subjekt zahrnul do výdajů faktury v milionových částkách za nákup komodit (minerálů) od zahraničních společností. K prokázání výdajů předložil kopie dokladů o zaplacení, dle kterých měly být platby provedeny zahraničními společnostmi, účel plateb na dokladech se neshodoval s deklarovaným nákupem komodit. Daňový subjekt tvrdil, že jde o vklady do podnikání a zdrojem je půjčka od členů rodiny. Své tvrzení nedoložil. Současně předložil prohlášení dodavatele, že v určitý konkrétní den bylo daňovým subjektem zaplaceno. Později uvedl, že úhrada faktur byla provedena pomocí postoupení pohledávek, smlouvy o postoupení byly uzavřeny s jinými zahraničními společnostmi a neobsahovaly předmět pohledávky. Obsahové a časové údaje uvedené na předložených potvrzeních dodavatelů (přijetí platby v konkrétní den, který však nekoresponduje s daty uzavřených smluv o postoupení pohledávek) fakticky vyvrátily, že úhrada za komodity proběhla postoupením pohledávek. Daňový subjekt předložil důkazní prostředky, které si vzájemně odporovaly (kopie příkazů k úhradě, dle kterých provedly platby zahraniční společnosti X potvrzení o platbách od dodavatele komodity, který potvrzuje, že zaplatil daňový subjekt), tedy neprokázal, že sporné výdaje skutečně realizoval a k úhradě předmětných faktur z jeho strany jakoukoliv formou došlo.

Výše vyměřené/ doměřené daně, sankce

Doměřena daňová ztráta -806 tis. Kč a -716 tis. Kč