Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů právnických osob - Nalézací řízení

23. 9. 2014

FÚ pro Olomoucký kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob
Typ řízení: Nalézací
Výše změny základu daně: 6 951 606,- Kč
Výše doměřené daně: 1 320 880,- Kč

Stručný popis skutkových okolností:
Daňová kontrola na DPPO u daňového subjektu, u něhož došlo v kontrolovaném zdaňovacím období nejen k podstatné změně ve složení osob, které se účastnily na kapitálu či kontrole společnosti, ale také ke změně předmětu činnosti. V kontrolovaném období daňový subjekt uplatnil ztrátu z předchozích tří zdaňovacích období v rozporu s ustanovením § 38na odst. 1 a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) v návaznosti na ustanovení § 34 odst. 1 ZDP, jelikož daňovým subjektem nebylo nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů v období, kdy došlo k podstatné změně, vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání provozoval daňový subjekt v období, za které byla daňová ztráta vyměřena.