Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů právnických osob - Cestovní náhrady

23. 9. 2014

FÚ pro Zlínský kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob
Typ řízení: Nalézací řízení (doměřovací)
Částka daně: Doměřeno celkem 2 468 tis. Kč

Stručný popis skutkových okolností (včetně uvedení porušených právních norem):
Správce daně provedl daňovou kontrolu u daňového subjektu provozujícího nákladní silniční motorovou dopravu vnitrostátní a mezinárodní, kontrolována byla dvě po sobě jdoucí zdaňovací období.

Významnou položku v daňově účinných nákladech činily náklady na cestovní náhrady. Daňový subjekt účtoval o cestovních náhradách v jiné výši, než v jaké tyto náhrady ve skutečnosti vyplácel zaměstnancům-řidičům. Z celkového objemu zaúčtovaných cestovních náhrad v obou kontrolovaných zdaňovacích obdobích bylo zaměstnancům skutečně vyplaceno formou převodů na jejich bankovní účty 60 %, zbývající částka byla deklarována jako hromadné hotovostní výplaty zaměstnancům, aniž by bylo v účetnictví zachyceno, kolik a kterému zaměstnanci bylo vyplaceno. DS nedoložil a neprokázal, kdo peníze převzal, výplaty hotovosti nepotvrdily ani svědecké výpovědi zaměstnanců.

V případě hotovostních výplat cestovních náhrad daňový subjekt neprokázal, že se jednalo o náklady ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 resp. § 24 odst. 2 zh) zákona o daních z příjmů.