Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z přidané hodnoty - Nedoplatek na dani

23. 9. 2014

SFÚ

Pracovníci Specializovaného finančního úřadu v průběhu letošního roku exekučně vymohli 223 mil. Kč od společnosti, která byla účastníkem organizované zločinecké skupiny a která obchodními transakcemi uvnitř skupiny získala neoprávněný finanční prospěch ve výši cca 3 miliardy Kč, a to tím, že neodváděla DPH z prodeje PHM. Dva organizátoři těchto podvodů již byli nepravomocně odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce trvání 13 a 10,5 roku.

Specializovaný finanční úřad při tom spolupracoval s Policí ČR, Celní správou ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byly postiženy finanční prostředky deponované na účtech u bank ve výši cca 105 mil. Kč a exekučním příkazem byla realizována exekuce na jistinu složenou u Generálního ředitelství cel ve výši 100 mil. Kč. Správce daně dále exekuoval movité věci - vozidla, která byla prodána v dražbách s celkovým výnosem přes 1 mil. Kč. Na finanční prostředky poddlužníků (tj. dlužníků daňového subjektu) jsou doposud vedeny exekuce a tyto prostředky jsou zatím správcem daně vybrány jen zčásti (cca 17 mil. Kč). Dále se správce daně chystá v nejbližší době prodat nemovitost, z této dražby očekává výnos cca 6 mil. Kč; na nemovitost bylo též zřízeno zástavní právo. Většina zmíněných exekucí byla vedena exekučními příkazy, které byly vydány na podkladě zajišťovacích příkazů, kterých bylo celkem 27 a znějí na celkovou částku 3 014 642 539,-Kč (vyjma exekuce na movité a nemovité věci, které jsou vedeny na základě vykonatelného výkazu nedoplatků). Exekuce majetku společnosti stále pokračuje, celkový výnos by mohl dosáhnout až 250 mil. Kč.

Správce daně v tomto případě oceňuje zejména úzkou spolupráci s Policií ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.