Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Druh daně: daň z přidané hodnoty
Typ řízení: nalézací – kontrola
Doměřená daň: 6,8 mil. Kč
Porušené právní normy: ust. § 90 odst. 2 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném pro kontrolovaná zdaňovací období

Daňový subjekt neoprávněně používal u prodeje ojetých automobilů zvláštní režim dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dle § 90 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. může zvláštní režim použít obchodník při dodání použitého zboží, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropského společenství:
a) osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
b) jiným plátcem, pro kterého dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně podle § 62 nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
c) jiným obchodníkem, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem byl použit zvláštní režim.

Automobily byly daňovým subjektem pořizovány od osob registrovaných k dani v jiném členském státě v běžném režimu a dodavatelé tato plnění rovněž vykázali jako dodání zboží do České republiky. Daňový subjekt takto nakoupené automobily vykázal ve svém daňovém přiznání jako pořízení zboží z jiného členského státu. Daňový subjekt tedy v případě prodeje ojetých automobilů neoprávněně použil zvláštní režim a odvedl daň na výstupu pouze z přirážky. Správně měla být daň odvedena z celé prodejní ceny automobilu, neboť dle § 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Vzhledem k tomu, že prodejní cena je stanovena jako cena konečná (tj. včetně DPH), provedl správce daně výpočet daně dle § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dodatečně doměřil daň z přidané hodnoty v celkové částce 6,8 mil. Kč.