Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Strategie FS ČR

Strategie rozvoje Finanční správy ČR je důležitým dokumentem pro řízení Finanční správy ČR. Představuje dlouhodobý rámec na období 5 – 7 let, který sjednocuje její hlavní cíle, priority a aktivity. Byla vypracována v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a byly zohledněny plánované projekty Ministerstva financí ČR.

 

Mise je prohlášení, které v sobě zahrnuje činnosti, které daná instituce vykonává, proč je vykonává a kam tím směřuje. Jedná se o konkrétnější formulaci, toho jak chce instituce dosáhnout naplnění vize.

 

 

 

 

Aplikační služby