Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1643529/19/2912-00540-704322

Datum a čas: 14.11.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo náměstí 17/1, Třebíč, v zasedací místnosti v budově A, 2.patro

Zápis dražitelů: Dne 14.11.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 194 666,00 Kč

Dražební jistota 18 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek (orná půda) parc.č. 131/9 o výměře 180 m2 180,00 292 000,00 Kč 194 666,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Viz dražební vyhláška
Popis: Nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 380 pro katastrální území Ptáčov, obec Třebíč
- pozemek (orná půda) parc.č. 131/9 o výměře 180 m2

parc. č. 131/9

Stručný popis dražby

Nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 380 pro katastrální území Ptáčov, obec Třebíč - pozemek (orná půda) parc.č. 131/9 o výměře 180 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby