Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 4257769/19/3001-80542-712539

Datum a čas: 4.11.2019 od 13:30 hodin

Místo: FÚ Brno I, Příkop 25

Místo vyzvednutí: FÚ Brno I, Příkop 25

Zápis dražitelů: Zápis bude probíhat dne 4.11.2019 od 13:00 hod. do 13:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 386 667,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Jednotka číslo 255/2 byt a k ní náležející podíl 7889/67737 na společných částech domu 1,00 3 580 000,00 Kč 2 386 667,00 Kč 25 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny ve výši 250.000 Kč, a to nejpozději v den dražby do 13:15.
Popis: Jednotka číslo 255/2 byt a k ní náležející podíl 7889/67737 na společných částech domu
a pozemku – spoluvlastnický podíl 7889/67737 na pozemku parc. č. 869 zastavěná
plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba č.p. 255) a na pozemku parc. č. 870 zahrada.
Byt je zapsán na LV 1820, spoluvlastnický podíl k domu a pozemku na LV 1490. To vše
vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město,
okres Brno – město, obec Brno, katastrální území Zábrdovice.
Obytný dům číslo popisné 255 číslo orientační 14 na ulici Radlas v Brně je řadový vnitřní
obytný dům podsklepený o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích.
Základy obytného domu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Vnější omítka je
zateplená s vnější podbarvenou stěrkovou omítkou. Okna bytových jednotek jsou
plastová zasklená tepelným trojsklem.
Byt číslo 255/2 je umístěn v 1.NP. Jedná se o bytovou jednotku s 2 pokoji, předsíní,
koupelnou, WC, kuchyní a spíží o celkové podlahové ploše 78.89 m2.

Stručný popis dražby

Jednotka číslo 255/2 byt a k ní náležející podíl 7889/67737 na společných částech domu a pozemku – spoluvlastnický podíl 7889/67737 na pozemku parc. č. 869 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba č.p. 255) a na pozemku parc. č. 870 zahrada. Byt je zapsán na LV 1820, spoluvlastnický podíl k domu a pozemku na LV 1490. To vše vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, okres Brno – město, obec Brno, katastrální území Zábrdovice.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby