Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7725257/19/2004-80542-105741

Datum a čas: 31.10.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 31.10.2019 od 8.30 hod., do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. 251, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 320 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba spoluvlastnického podílu nemovitých věcí ve výši 1/2 k celku 1,00 480 000,00 Kč 320 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovité věci – pořadové číslo 1 sestávající z:
a) Označení a popis dražených nemovitých věcí:
parcela č. 1470, výměra 4650 m2, orná půda
parcela č. 1496, výměra 5255 m2, orná půda
parcela č. 1499/1, výměra 9574 m2, orná půda
parcela č. 1506, výměra 14473 m2, orná půda
parcela č. 1516/2, výměra 8197 m2, orná půda
parcela č. 1622/23, výměra 2 m2, vodní plocha tok přirozený
parcela č. 1622/56, výměra 1081 m2, trvalý travní porost
zapsány na LV č. 62 pro obec Trhový Štěpánov a Katastrální území Dalkovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.


Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci ve výši 1/2 vzhledem k celku Dalkovice 43232 62 480 000,00 Kč 320 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovité věci – pořadové číslo 1 sestávající z:
a) Označení a popis dražených nemovitých věcí:
parcela č. 1470, výměra 4650 m2, orná půda
parcela č. 1496, výměra 5255 m2, orná půda
parcela č. 1499/1, výměra 9574 m2, orná půda
parcela č. 1506, výměra 14473 m2, orná půda
parcela č. 1516/2, výměra 8197 m2, orná půda
parcela č. 1622/23, výměra 2 m2, vodní plocha tok přirozený
parcela č. 1622/56, výměra 1081 m2, trvalý travní porost
zapsány na LV č. 62 pro obec Trhový Štěpánov a Katastrální území Dalkovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.


Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1 na nemovité věci – pořadové číslo 1 sestávající z: a) Označení a popis dražených nemovitých věcí: parcela č. 1470, výměra 4650 m2, orná půda parcela č. 1496, výměra 5255 m2, orná půda parcela č. 1499/1, výměra 9574 m2, orná půda parcela č. 1506, výměra 14473 m2, orná půda parcela č. 1516/2, výměra 8197 m2, orná půda parcela č. 1622/23, výměra 2 m2, vodní plocha tok přirozený parcela č. 1622/56, výměra 1081 m2, trvalý travní porost zapsány na LV č. 62 pro obec Trhový Štěpánov a Katastrální území Dalkovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby