Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kralovicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1831608/19/2309-00540-401492

Datum a čas: 5.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, náměstí Českých bratří 8, velká zasedací místnost v přízemí

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů v den konání dražby od 9:30 do zahájení dražby v místě konání dražby. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty - hotovostně v den konání dražby v době od 8:00do 9:30 v pokladně FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni NEBO platbou na účet správce daně - podrobnosti viz dražební vyhláška

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 48 490,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří - nemovitá kulturní památka, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně Katastrální území Rabštejn nad Střelou 512 47 72 740,00 Kč 48 490,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Parcela St. 49, výměra 512 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí stavba Rabštejn nad Střelou, č.e. 72, rod. rekr. - nemovitá kulturní památka. Zapsáno na LV č. 47, katastrální území Rabštejn nad Střelou.

pozemek + stavba torzo roubené konstrukce torzo zděné konstrukce pohled na torza zděného a roubeného objektu studna jehličnatý porost na pozemku ohořelá roubená konstrukce

Stručný popis dražby

Pozemek v památkové zóně v zastavěné části Rabštejna nad Střelou - stavebně oddělená část města Manětína. Součástí stavba rodinné rekreace - nemovitá kulturní památka. Vyhořelá stavba, torzo zdí dle názoru znalce určeno k odstranění. Na pozemku zdroj vody, trvalé porosty (4 x smrk, 3 x borovice). Územní plán vylučuje rezidenční zástavbu.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby