Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 7480861/19/2004-80541-110078

Datum a čas: 30.10.2019 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 30.10.2019 od 10.00 hod. do zahájení dražebního jednání, v dražební místnosti č. 251, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 200 000,00 Kč

Dražební jistota 3 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 1. Soubor nemovitých věcí - Parcela č. 564/2 zastavěná plocha a nádvoří 802 m2, Parcela č. 564/3 zastavěná plocha a nádvoří 238 m2 1,00 12 400 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:
a) Označení a popis dražené nemovité věci:
Parcela č. 564/2,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3,zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,
vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava,1. Soubor nemovitých věcí 1. Soubor nemovitých věcí

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
1. Soubor nemovitých věcí - Parcela č. 564/2 zastavěná plocha a nádvoří 802 m2, součástí je stavba Předměstí: č.p. 1249 obč. vybavenost, stavba stojí na pozemku p.č. 564/2 Opava 802 111 12 400 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:
a) Označení a popis dražené nemovité věci:
Parcela č. 564/2,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3,zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,
vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava,

1. Soubor nemovitých věcí 1. Soubor nemovitých věcí
1. Soubor nemovitých věcí - Parcela č. 564/3 zastavěná plocha a nádvoří 238 m2, Součástí je stavba: Předměstí č.p. 639, bydlení, stavba sojí na pozemku p.č. 564/3 Opava 238 111 12 400 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:
a) Označení a popis dražené nemovité věci:
Parcela č. 564/2,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3,zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,
vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava,

Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: • Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z: a) Označení a popis dražené nemovité věci: Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2, Parcela č. 564/3,zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3, vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby