Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1791353/19/3101-80541-802347

Datum a čas: 7.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 490 000,00 Kč

Dražební jistota 130 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dražba nemovitých věcí - orná půda Čelechovice u Přerova 2131 145 735 000,00 Kč 490 000,00 Kč
Podmínky: Podmínky uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

Dle znaleckého posudku se jedná o pozemek oceňovaný jako stavební pozemek pro bytovou výstavbu, který se nachází v katastrálním území Čelechovice u Přerova, obec Čelechovice, na okraji zastavěného území obce v jeho jihovýchodní části v lokalitě „Loučka“. Přístup k nemovitosti je realizován ze zpevněné asfaltové komunikace na pozemku p.č. 55/4 ve vlastnictví obce Čelechovice. Pozemek je připojitelný na veškerá vedení inženýrských sítí – elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Aktuálně byla realizována pouze přípojka elektro se zakončením v plastovém rozvaděči na okraji pozemku. Pozemek není využíván a nenachází se na něm žádná stavba, nebo trvalé porosty. Pozemek je mimo záplavové území stoleté vody. Dle územního plánu obce je pozemek veden ve stávající ploše ve funkčním využití pro bydlení individuální.1 2 3 4

Stručný popis dražby

Dražba orné půdy o výměře 2131 m2.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby