Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1833097/19/3309-80541-709139

Datum a čas: 31.10.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: dne 31.10.2019 od 9:00 do 9:30 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 833 334,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dražba rodinného domu Kunovice Kunovice u Uh. Hradiště 2009 10180 2 750 000,00 Kč 1 833 334,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.Jistotu lze uhradit platbou na účet správce daně tak, aby byla připsána na účet správce daně uvedený v dražební vyhlášce v bodě 3., nejpozději do 24. 10. 2019.


Popis: Nemovité věci ve společném jmění manželů zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 10180 pro obec Kunovice,
katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště, a to:
- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2
Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1125,
- pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2,
- pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2.

Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice Dražba rodinného domu Kunovice

Stručný popis dražby

- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2 Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 1125, - pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2, - pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby