Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7506296/19/2004-80541-110078

Datum a čas: 30.10.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 30.10.2019 od 9.00 hod do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. 251, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 63 150,00 Kč

Dražební jistota 31 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl 3/4 - parcela č. 875/2, ostatní plocha, výměra 319 m2, parcela č. 901/2, orná půda, výměra 5996 m2, Bílenice 6315 103 94 725,00 Kč 63 150,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

1. Předmět dražby:
· ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na nemovité věci – pořadové č. 1
a) Označení a popis dražených nemovitých věcí:
parcela č. 875/2, ostatní plocha, výměra 319 m2,
parcela č. 901/2, orná půda, výměra 5996 m2,

vše v rozsahu spoluvlastnického podílu 3/4,
vše zapsáno na LV č. 103 pro obec Žihobce, k.ú. Bílenice,
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: · ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na nemovité věci – pořadové č. 1 a) Označení a popis dražených nemovitých věcí: parcela č. 875/2, ostatní plocha, výměra 319 m2, parcela č. 901/2, orná půda, výměra 5996 m2, vše v rozsahu spoluvlastnického podílu 3/4, vše zapsáno na LV č. 103 pro obec Žihobce, k.ú. Bílenice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby