Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7506283/19/2004-80541-110078

Datum a čas: 30.10.2019 od 8:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 30.10.2019 od 8.00 hod.do zahájení dražebního jednání, v dražební místnosti č. 251, 2.patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 95 666,00 Kč

Dražební jistota 47 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň,parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha, Bukovník 574 251 143 500,00 Kč 95 666,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:

a) Označení a popis dražené nemovité věci:
parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň,
parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha,

obě zapsány na LV č. 251 pro obec a Katastrální území Bukovník,
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,


Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: • Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z: a) Označení a popis dražené nemovité věci: parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň, parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha, obě zapsány na LV č. 251 pro obec a Katastrální území Bukovník, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby