Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby automobilů

Číslo jednací: 1543212/19/2808-00540-601173

Datum a čas: 30.10.2019 od 15:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.

Místo vyzvednutí: sklad Policie ČR – areál Opočínek, ulice Opočínek 57, 530 02 Pardubice Opočínek

Zápis dražitelů: 30. 10. 2019 v době od 14:30 hod. do zahájení dražby. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 211 odst. 5 a § 194 odst. 4 daňového řádu). Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 409 334,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
01 Obytný vůz FIAT MOBIL VETTA AY BPMNC 244 1,00 614 000,00 Kč 409 334,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Obytný vůz FIAT MOBIL VETTA AY BPMNC 244

RZ: 4AI 54 64,
VIN: ZFA24400007823738
Datum výroby: 9. 5. 2006
Datum první evidence: 31. 7. 2006
Barva: bíla s polepy
Stav tachometru: 54 944 km
Druh paliva: nafta
Zdvihový objem: 2 800 ccm
Osvědčení o registraci vozidla (malý TP): Ano
Technický průkaz: Ne
Klíč od vozidla: Ano (2 ks)
Platnost STK do: 10/2016 (další STK neprovedeno z důvodu soupisu movité věci)
Příslušenství a výbava: výstražný trojúhelník, zvedák, nářadí a rezervní kolo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Stručný popis dražby

K technickému stavu vozidla správce daně uvádí, že ke stanovení výsledné ceny dražené movité věci byl vyhotoven znalecký posudek. Nahlédnutí do znaleckého posudku je možno dohodnout s oddělením vymáhacím Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, a to osobně nebo telefonicky na telefonním č. 461 553 345. Vzhledem ke skutečnosti, že dražená věc movitá je zahrnuta v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k této vydražené věci movité uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby