Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1582858/19/2903-00540-705653

Datum a čas: 15.10.2019 od 10:30 hodin

Místo: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, Velká zasedací síň v 1. patře, místnost č. 225.

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě bude probíhat v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 33 800,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela číslo 2417/1 a 2417/2 Katastrální území Předín, obec Předín, okres Třebíč 1978 739 13 600,00 Kč 9 067,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška 
Popis: 
Jedná se o dvě na sebe navazující parcely obdélníkového tvaru uprostřed rozsáhlého lesního komplexu. Pozemky jsou obtížně přístupné, pouze přes okolní lesní porosty bez přístupové cesty, svážnice a porostní linky. Porost tvoří velmi nekvalitní, mezernatá olše, bez kulatinových sortimentů. V současné době jsou pozemky přístupné přes sousední po kůrovci vytěžený pozemek.
 


Lesní pozemky Lesní pozemky
Parcela číslo 1185/13 Katastrální území Štoky, obec Štoky, okres Havlíčkův Brod 928 136 9 900,00 Kč 6 600,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Lesní parcela přibližně obdélníkového tvaru, podmáčený terén s melioračními příkopy. Sezonní přístupnost po přilehlé louce přes meliorační příkop s vodotečí. Porost tvoří monokultura olše. Kvalita porostu průměrná, kulatinové sortimenty do cca 20 %, zbývajících 80 % měkké listnaté palivo. Porost tvoří krajinotvorný prvek.


Lesní pozemek Lesní pozemek
Parcela číslo 145 Katastrální území Modlíkov u Přibyslavi, obec Modlíkov, okres Havlíčkův Brod 6585 246 18 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Lesní parcela téměř obdélníkového tvaru na rovině tvořící SV okraj menšího lesa. Kromě jednotlivě se vyskytujících stromů se jedná o vyklizenou holinu s klestem. Porost bez náletu.


Lesní pozemek Lesní pozemek
Parcela číslo 127/2 a 128/2 Katastrální území Obrvaň, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod 3582 485 9 200,00 Kč 6 133,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Dva na sebe navazující lesní pozemky přibližně obdélníkového tvaru na mírném až středně prudkém svahu tvořící SV hranici menšího lesního komplexu v polích. Kromě 200 m2 náletových dřevin se jedná o holinu s bezy a ostružinou. Nelze očekávat přirozené zmlazení.


Lesní pozemek Lesní pozemky

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu - lesní pozemky, položka číslo 1 až 4 dražební vyhlášky, položky budou draženy samostatně.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby