Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7377832/19/2003-00540-110067

Datum a čas: 15.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: 1. patro v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Oddělení vymáhací, Drahobejlova 945/48, Praha 9

Zápis dražitelů: od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 594 000,00 Kč

Dražební jistota 101 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dražba pozemku Olomouc 8366 8801 5 186 920,00 Kč 2 594 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky:
Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
153/15 8366 m2 ostatní plocha jiná plocha
b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
- nebyly zjištěny

pozemek_olomouc

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je pozemek v obci Olomouc, katastrálním území Nová Ulice, zapsaný na listu vlastnictví č. 8801, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby