Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1261774/19/2601-80541-501766

Datum a čas: 17.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Liberecký kraj

Zápis dražitelů: 17. října 2019 od 09:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, č. dv. Z 1, 1. poschodí

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 49 667,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech (orná půda, lesní pozemek) Větrušice u Klecan 141 74 500,00 Kč 49 667,00 Kč
Podmínky: 
Správce daně bude podíl ve výši ¼ na výše uvedených nemovitých věcech dražit výhradně jako jeden soubor.
Popis: 
dražen bude podíl ve výši ¼ na nemovitých věcech včetně příslušenství evidovaných v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha - východ, v katastrálním území Větrušice u Klecan, na LV č. 141:
Pozemky
Parcela    Výměra (m2)    Druh pozemku    
103/6          4 784              orná půda
119/3             441            lesní pozemek

Předmětem dražby jsou:
a) zemědělský pozemek – orná půda je úzkého podlouhlého půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 16 x 300 metrů. Nachází se v mírně se svažujícím terénu v místě zvaném Na Kateřinkách, severně od zastavěné části obce Větrušice v sousedství lesních porostů vyrůstajících v prudce svažitém terénu nad řekou Vltavou. Pozemek je zemědělsky obhospodařován a je sloučen do půdního celku. Přístupný je pouze po cizích zemědělských pozemcích a není přístupný z veřejné komunikace. V návrhu územního plánu obce Větrušice je zahrnutý do zóny NZ – zemědělské plochy
b) lesní pozemek s trvalými lesními porosty – jedná se o nerozsáhlý lesní pozemek navazující na západní stranu zemědělského pozemku uvedeného pod bodem a). Nachází se na začátku prudkého zlomu směrem k řece Vltava a vyrůstá na něm mladší lesní porost v druhu akát trnovník, jehož zakmenění je malé v hodnotě 5 a stromy jsou v řídké výsadbě. V návrhu územního plánu obce Větrušice je zahrnutý do zóny NP – přírodní plochy.


Stručný popis dražby

dražba podílu ve výši 1/4 na nemovitých věcech (orná půda, lesní pozemek) v KÚ Větrušice u Klecan
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby