Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1748674/19/2308-00540-401484

Datum a čas: 5.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů proběhne dne 5.11.2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, číslo dveří 230, 2. patro.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 155 333,00 Kč

Dražební jistota 70 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela St. 700-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Klatovy III, č.p. 108-bydlení, spoluvlastnický podíl: 1/6 665797 Klatovy 636 1506
Podmínky: 
Popis: 

Bude dražen spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/6.1 2
parcela 1909/4-ostatní plocha, spoluvlastnický podíl: 1/6 665797 Klatovy 548 1506
Podmínky: 
Popis: Bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6

parcela 2023-zahrada, spoluvlastnický podíl: 1/6 665797 Klatovy 266 1506
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). Nemovité věci budou draženy jako soubor nemovitých věcí, kde nejnižší dražební podání činí 155 333,00 Kč a dražební jistota byla stanovena ve výši 70 000,00 Kč.
Popis: Bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, který se skládá z ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 pozemků st. p. č. 700 se stavbou rodinného domu č.p. 108/III a p. č. 1909/4 a p. č. 2023 se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastrálním území 665797 Klatovy, na listu vlastnictví 1506.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby