Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7288589/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 10.10.2019 od 14:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 10. 10. 2019 od 13:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 28 733,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek 682039 Liberec 21 10871 43 100,00 Kč 28 733,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0513 Liberec             Obec: 563889 Liberec
Kat.území: 682039 Liberec        List vlastnictví: 10871

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela       Výměra[m2]          Druh pozemku           Způsob využití       Způsob ochrany
4268/3              21                      zahrada                                              zemědělský půdní
                                                                                                                   fond


mapa brana opak

Stručný popis dražby

Jedná se o pozemek evidovaný jako zahrada mezi okolní městskou zástavbou, ale užívaný jako komunikace s upraveným asfaltovým povrchem. V okolí pozemku je možnost napojení na veřejné inženýrské sítě. Je dobře přístupný z veřejné místní komunikace z ulice Hanychovská, procházející při hranici pozemku. Pozemek je situovaný v proluce mezi domy č.p. 781 a č.p. 413. Pozemek je na konci proluky mezi domy přerušen kovovou bránou s elektrickým plotem. Od tohoto místa již není pozemek asfaltovaný, ale je oddělen od komunikace drátěným plotem a je upraven nezpevněným štěrkopískem, na kterém vyráží travní porost. hranice mezi pozemky po obou stranách je tvořena záhonovými obrubníky.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby