Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7300216/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 10.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 10. 10. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 24 500,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek určený k plnění funkcí lesa 618837 Čechočovice 16440 412 49 000,00 Kč 24 500,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0634 Třebíč                  Obec: 590444 Čechočovice
Kat.území: 618837 Čechočovice    List vlastnictví: 412

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela          Výměra[m2]          Druh pozemku      Způsob využití         Způsob ochrany
982                   16 440              lesní pozemek

Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.


1 2

Stručný popis dražby

Pozemek p.č. 982 v k.ú. Čechočovice je pozemkem určeným k plnění funkci lesa. Pozemek je ve svahu se severovýchodní expozicí. Starší porosty 271Gc05, c08 a c11 byly vytěženy. Holiny nejsou zalesněny a jsou zarostlé hustým drnem třtiny křovištní. Rovněž holina v porostní skupině 271Gc01a/00 zůstala nezalesněna. Porostní skupina 271Gc04 je zcela poškozena lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem lesklým a jsou ve stádiu kůrovcových souší bez asimilačních orgánů. I mladší porost 271Gc01b je částečně poškozen a zničen těmito škůdci. Průměrný věk porostů je díky velké výměře holin 5 let. Lesní porosty jsou zařízeny lesní hospodářskou osnovou LHO 605 811 Třebíč platností od 1.1.2010 do 21.12.2019.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby