Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1563144/19/2910-00540-305768

Datum a čas: 23.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.6.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 67 486,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
ostatní plocha Kejžlice 333 232 8 991,00 Kč 4 495,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.

trvalý travní porost Kejžlice 3142 232 84 834,00 Kč 42 417,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.

foto1 foto2 foto3 foto4
trvalý travní porost Kejžlice 814 232 21 978,00 Kč 10 989,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.

trvalý travní porost Kejžlice 710 232 19 170,00 Kč 9 585,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.

Stručný popis dražby

Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 232 pro obec a katastrální území Kejžlice: p.č. 1149/3 o výměře 710 m2 - trvalý travní porost p.č. 1148/3 o výměře 814 m2 - trvalý travní porost p.č. 1147/6 o výměře 333 m2 - ostatní plocha p.č. 1032/26 o výměře 3142 m2 - trvalý travní porost
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby