Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2070020/19/2504-00540-506815

Datum a čas: 6.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: 06.11.2019 od 09:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 200 000,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
dům č.p. 12 s pozemkem Sušany 819 173 1 800 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu)
Popis: Dispoziční řešení Budova č. p. 12:Jde o částečně podsklepenou budovu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. V budově se nachází dva byty a další místnosti, které v současné době nejsou užívány. Zpřístupněný byt má dispozici 3+1.Konstrukční řešení a vybavení:Svislé nosné konstrukce jsou zděné, krov dřevěný, střešní konstrukce je valbového tvaru s taškovou krytinou, žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, stropy jsou dřevěné s podhledy, podlahy jsou betonové a dřevěné, krytinu převážně tvoří dlažba, plovoucí podlahy a textilní povlaky, okna jsou plastová s izolačním zasklením, vstupní dveře plastové, vnitřní omítky štukované, fasádní omítky břízolitové, částečně chybí. Dům má vnitřní instalace elektrického proudu a vody. Odkanalizování je do septiku s ČOV. Septik i ČOV se nachází na hraně mezi oceňovaným pozemkem čís. par. 148/1 a pozemkem čís. par. 148/5 (jiného vlastníka). Septik i čistička jsou užívány společně vlastníky obou pozemků. Dům je nyní bez zdroje vytápění. V minulosti byl dům vytápěn elektrokotlem.Stáří a stavební stav:Přesné stáří domu nebylo zjištěno. Pro účely ocenění je uvažováno se stářím cca 100 let. Stavební stav je průměrný. Podle dostupných informací došlo v letech 2005-2007 k rozsáhlé rekonstrukci, která zahrnovala výměnu střešní krytiny vč. laťování, výměnu oken za plastová a rekonstrukci větší části interiéru. Značným negativem je vysoká hladina spodní vody – při místním šetření byl sklep částečně zatopen. Je také patrné vzlínání vlhkosti do svislých nosných konstrukcí v 1. NP. Průměrné opotřebení stanovujeme odhadem na 65%. Údržba zhoršená.Pozemky:Pozemek čís. parcely 148/1 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Část pozemku je zastavěna oceňovaným domem č. p. 12. Zbývající část pozemku je užívána jako dvůr, který je vydlážděn. Na dvoře se nachází krb s pergolou a další přístřešky mající charakter venkovních úprav.V územním plánu obce Strupčice se pozemek nachází v části označené B – bydlení.Pozemky se nachází ve střední části osady Hošnice. Podle dostupných informací se v lokalitě nachází pouze inženýrské sítě elektrického proudu a obecní vodovod. Jedná se o klidnou lokalitu.

dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem dům č.p. 12 s pozemkem

Stručný popis dražby

Dům č.p. 12 s pozemkem v osadě Hošnice, kat. území Sušany, obec Strupčice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby