Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno-venkov oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4057087/19/3005-80541-711454

Datum a čas: 7.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, 2. patro, zasedací místnost dveře č. 201.

Zápis dražitelů: Od 09:30

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 42 875,00 Kč

Dražební jistota 5 500,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek parc. č. 641/37, ostatní plocha Vysočany 87 3682 85 750,00 Kč 42 875,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit do zahájení dražby taktéž v hotovosti v den konání dražby v pokladně shora uvedeného správce daně.
Popis: Předmětný pozemek o výměře 87 m2 je situovaný v ulici Skloněná, Praha 9 – Vysočany. Pozemek je přibližně tvaru L, je slunný a přiléhá k bytovému domu č.p. 330. Část pozemku, která přiléhá k bytovému domu z jeho jižní strany, je rovinná, část, která přiléhá k bytovému domu z jeho východní strany, je svažitá se sklonem k severu. Pozemek lze napojit na veškeré veřejné inženýrské sítě. Pozemek je užíván v souladu se zápisem v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zeleň.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
1 2 3

Stručný popis dražby

Znalecký posudek k dražené nemovité věci je k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov. Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Zájemci se mohou s nemovitou věcí individuálně seznámit, popřípadě nahlédnout do originálu znaleckého posudku, který bude zájemci zpřístupněn po předchozí domluvě s pracovníky správce daně (tel. 545 125 279).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby