Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Písku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1935976/19/2208-00540-302633

Datum a čas: 9.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Písku, Nábřeží 1. máje 2259, Písek, zasedací místnost v přízemí budovy ÚzP, číslo dveří 105

Zápis dražitelů: Dne 09.10.2019 od 8:30 do 9:50 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 366 666,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech Horní Záhoří u Písku 580 550 000,00 Kč 366 666,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 50.000,- Kč (§ 194 odst. 4, § 195 odst. 3 písm. a)  a  § 222 odst.2 daňového řádu).
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech:

Pozemky
Parcela                     výměra m2           druh pozemku                      způsob využití                 způsob ochrany
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
č. St. 6/1                     2464              zastavěná plocha a nádvoří                                       nemovitá kulturní památka
                                                             
Součástí je stavba: Dolní Záhoří, č.p. 6, bydlení
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 6/1

č. 9                               864                vodní plocha                         vodní nádrž umělá

č. 12/1                          780                zahrada                                                                       zemědělský půdní fond

č. 12/3                           282               zahrada                                                                       zemědělský půdní fond
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí; vše zapsáno a evidováno na LV 580 pro obec Záhoří, katastrální území Horní Záhoří u Písku, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště v Písku.
Spoluvlastnický podíl id. ½ na výše uvedených nemovitých věcech je dražen jako jeden funkční celek.
Popis dražených nemovitých věcí  - viz dražební vyhláška.

Foto 01 Foto 02 Foto 03 Foto 04 Foto 05 Foto 06 Foto 07 Foto 08 Foto 09 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Letecký snímek Katastrální mapa

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech (neobyvatelná bývalá zemědělská usedlost + přilehlé pozemky), které tvoří jeden funkční celek. Popis dražených nemovitých věcí je spolu s dalšími informacemi uveden v přiložené dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby