Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1531718/19/2901-80541-711424

Datum a čas: 8.10.2019 od 8:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí

Zápis dražitelů: Dne 08.10.2019 od 07:15 do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 600 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Rodinný dům s menším pozemkem Střelecká 222 328 2 400 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitost
OKRES: Jihlava                             LIST VLASTNICTVÍ: 328
OBEC: Dobronín                           PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Střelecká
Pozemky
Parcela               Výměra[m2]                Druh pozemku
St. 30/2               222                              zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:                      Dobronín č.p.398, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.:     St. 30/2

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

Nemovitost se nachází v severozápadní části zastavěného území obce, v prostoru vpravo od
státní silnice směr Štoky. Sestává z vlastního rodinného domu včetně součástí a
příslušenství, dále vedlejší stavba – sklad zahradního nábytku a nářadí a stavebního
pozemku p.č. St. 30/2. Dům čp. 398 na pozemku p.č. st. 30/2 je postaven jako samostatně
stojící , je zděný z cihelného zdiva POROTHERM v tl. 45 cm, je přízemní, z malé části
podsklepený, s obytným podkrovím se sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou
BRAMAC.

RD RD RD RD RD RD RD RD

Stručný popis dražby

Prodej RD v Dobroníně na pozemku o výměře 222 m2.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby